,

TSL Industry Co.,Ltd. ผู้ผลิตและจำหน่ายใบประตูเหล็กม้วนเสาข้างเล็ก ใหญ่ อัดยางมอเตอร์ไฟฟ้า,รีโมทคอนโทรล และอุปรกรณ์ประตูม้วนครบวงจร Tel.:(+662)-173-4571-2 Fax.:(+662)-173-4570

Thai English

   

ติดต่อเรา

 
   
       
   

TSL Industry Co.,Ltd.

268 หมู่ที่ 21 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Tel.:(+662)-173-4571-2 Fax. (+662)-173-4570

 
 
     
Home        
Product      
Information      
Download      
Contact us        

 

     
     
     
     
 
 
 
 
 

TSL Industry Co.,Ltd.  268 หมู่ที่ 21 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel.:(+662)-173-4571-2 Fax.:(+662)-173-4570